Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W mitologii greckiej za przebieg życia człowieka odpowiadały głównie decyzje bogów, którzy kierowali się emocjami i nie zawsze byli sprawiedliwi. Przykładem mitu prezentującego obraz ludzkiego losu jest mit o Syzyfie.

- Król Koryntu żył w przyjaźni z bogami, których często odwiedzał na Olimpie.
- Niestety Syzyf naraził się Zeusowi, zdradzając ludziom jeden z jego sekretów, za co został skazany na śmierć.
- Syzyfowi dwukrotnie udało się podstępem uniknąć śmierci, jednak gdy jego oszustwa wyszły na jaw, zostało okrutnie ukarany.
- Bogowie za karę wyznaczyli mu wtaczanie pod górę ciężkiego głazu spadającego zawsze, gdy Syzyf zbliżał się do szczytu, a wtedy jego kara zaczynała się od początku.
- Dzieje Syzyfa stanowią metaforę życia człowieka.
- Podobnie jak Syzyf także człowiek nie poddaje się w swoich wysiłkach i stara się zrealizować swoje cele.
- Czasami jednak ta walka jest skazana na niepowodzenie, ponieważ na ludzki los wpływ mają także siły wyższe, a wszelkie próby oszukania swojego przeznaczenia i tak są bezsensowne, ponieważ każdego z nas czeka śmierć.

„Zdążyć przed panem Bogiem” Hanna Krall, „Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński – w utworach opisujących doświadczenia z okresu II wojny światowej ludzi los został przedstawiony jako tragiczny ze względu na konieczność zachowania człowieczeństwa w obliczu ciągłego zagrożenia życia.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problematyka winy i kary. Omów zagadnienie na podstawie wybranego mitu z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jaki jest los dobroczyńców ludzkości? Omów zagadnienie na podstawie "Mitologii" Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst