Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


„Wesele” jest dramatem narodowym, w którym Wyspiański posłużył się symboliką narodową zarówno w przypadku postaci, przedmiotów, jak i całym scen.

- Duchy ukazujące się gościom były uosobieniem ich marzeń, lęków, obaw i słabości.
- Ponadto były także symbolem (Dziennikarz – mądrość i troska o losy ojczyzny, Rycerz – odwaga i patriotyczna postawa, Hetman – zdrada, Upiór – brutalność szlachty wobec chłopów, Wernyhora – odrodzenie Polski).
- Największe znaczenie dla utworu ma jednak postać Chochoła.
- Chocholi taniej symbolizuje marazm i uśpienie, a z drugiej strony niesie nadzieję na zjednoczenie Polaków i zbudzenie się do walki.
- W dramacie symboliczne są także przedmioty (bronowicka chata – symbol zjednoczenia narody, złoty róg – symbol walki o wolność, czapka z pawich piór – symbol egoizmu i próżności).
- Za pomocą symboliki narodowej Wyspiański ocenił krytycznie polskie społeczeństwo, które nie miało w sobie odwagi, by stanąć do walki o wolność i wolało skupiać się na własnych potrzebach.
- Wprowadzenie do dramatu symboli miało zachęcić rodaków do zjednoczenia i wspólnej walki.

„Pan Tadeusz” Adam Mickiewicz – polonez jest symbolem zjednoczenia i nadziei na lepszą przyszłość;
  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst