Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Głównym zadaniem utworów satyrycznych jest skrytykowanie za pomocą ośmieszenia wad człowieka czy całych grup społecznych. Przykładem dzieła, które doskonale spełnia tę funkcję, jest „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.

- Spotkanie Mistrza ze Śmiercią posłużyło autorowi do przedstawienia słabości zarówno człowieka, jak i samej Śmierci.
- Śmierć w utworze była zarozumiała, złośliwa i często ulegała emocjom.
- Kostucha przedstawiła wady poszczególnych grup społecznych, co pozwoliło stworzyć prześmiewczy grzesznej natury średniowiecznego społeczeństwa.
- W utworze także samo spotkanie Mistrza ze Śmiercią zawiera elementy satyry, ponieważ z jednej strony bohater pragnął spotkanie ze Śmiercią, a kiedy już ją zobaczył, ogarnął go strach.
- Takie zachowanie dowodzi, jak słabym człowiekiem jest człowiek, który myśli o swoich grzechach dopiero w obliczu umierania.

„Krótka rozprawa między trzema osoba, Panem, Wójtem, a Plebanem” Mikołaj Rej – w satyrycznej formie autor skrytykował lenistwo i chciwość duchownych, porywczość, dbanie o prywatę oraz pijaństwo szlachty;


Udostępnij  Dowiedz się więcej