Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Polscy pisarze wykorzystują swoją twórczość nie tylko, by bawić czytelnika, ale przede wszystkim skłonić go do refleksji. Tak było zwłaszcza w trudnych dla naszego kraju czasach, kiedy to w utworach literackich przedstawiali krytyczną ocenę rzeczywistych relacji społecznych. Taki negatywny obraz relacji społecznych w Polsce możesz zobaczyć w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

- W dramacie opisane zostały wydarzenia, które rozegrały się na weselu chłopki i krakowskiego poety.
- W zabawie uczestniczyli przedstawiciele inteligencji i okoliczni chłopi.
- Pozornie weselnicy dobrze się bawili, jednak w ich relacjach widać nieufność.
- Inteligenci wywyższali się i okazywali chłopom pogardę.
- Chłopi wykazywali zainteresowanie sprawami politycznymi, jednak wyczuwali niechęć inteligentów.
- Wyspiański pokazał krytyczny obraz relacji między dwiema grupami społecznymi, by pokazać, że zjednoczenie narodu jest jedynie pozorne.
- Pisarz zwrócił uwagę na dekadencką postawę inteligencji, porywczość i lekkomyślność chłopów.
- Obie grupy nie wykazywały chęci porozumienia, a ich relacje były ukształtowane przez pamięć o dawnych krzywdach.
- Taka sytuacja była przyczyną nieudanych działań narodowowyzwoleńczych.

„Ferdydurke” Witold Gombrowicz – Gombrowicz w formie groteski obnażył fałszywe postawy rodaków i skrytykował relacje społeczne, szczególnie między ziemiaństwem a chłopami.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst