Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W Twoim życiu na pewno nie raz doznałeś sytuacji, które okazały się dla Ciebie przełomowe. Nie inaczej jest w przypadku bohaterów literackich, którzy zmienili swoje życie pod wpływem określonych wydarzeń. Temat momentów przełomowych poruszył między innymi Bolesław Prus w „Lalce”.

- Stanisław Wokulski jako potomek zubożałego szlachcica nie miał przed sobą ciekawych perspektyw, jednak dzięki determinacji i ciężkiej pracy osiągnął sukces.
- Pierwszym momentem przełomowym w jego życiu było zesłanie na Sybir, które uniemożliwiło mu ukończenie studiów i doprowadziło do zatrudnienia się w sklepie Mincla.
- Praca w sklepie Mincla zakończyła się małżeństwem oraz odziedziczeniem wielkiej fortuny.
- Prawdziwym przełomem w życiu bohatera było jednak poznanie Izabeli Łęckiej.
- To właśnie uczucie do kobiety całkowicie zmieniło postawę i zachowanie Wokulskiego.
- Ciężkim, a zarazem przełomowym wydarzeniem było podsłuchanie rozmowy Izabeli i Starskiego, które doprowadziło do próby samobójczej Wokulskiego.
- Doświadczenia Stanisława Wokulskiego są dowodem na to, że momenty przełomowe całkowicie odmieniają charakter i światopogląd człowieka i mogą być przyczyną zarówno sukcesu i radości, jak i cierpienia i klęski.

„Kordian” Juliusz Słowacki – przełomem w życiu Kordiana był monolog na Mont Blanc, w trakcie którego bohater odnalazł swój życiowy cel;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak literatura przedstawia kontrast między światem biedy a światem bogactwa? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Cena bycia idealistą. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Jaką rolę odgrywa majątek i pochodzenie w relacjach międzyludzkich? Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Kreacje kobiece w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Miłość jako siła motywująca do działania. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Różne oblicza przyjaźni. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Rola wspomnień w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst