Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Literatura służy utrwalaniu wspomnień o tym, co przemija i czego świadectwo warto zachować dla przyszłych pokoleń. Taką wartością może być społeczność czy ważne dla niej miejsca. Przykładem utworu, który stanowił taką próbę ocalenia pamięci, jest opowiadanie „Miejsce” Andrzeja Stasiuka.

- Utwór pochodzi z tomu „Opowieści galicyjskie”, w którym Stasiuk wyraził swoje zainteresowanie okolicami Beskidu Niskiego i powojenną historią kresów.
- W opowiadaniu „Miejsce” narrator prowadził rozmowę z turystą na pustym leśnym terenie, gdzie znajdowała się cerkiew.
- Narrator snuł wizje tego, jak cerkiew wyglądała i jakie miała znaczenie dla lokalnej ludności.
- Po otwarciu wschodniej granicy w to miejsce przybywali przodkowie wyludnionych z tego rejonu ludzi.
- W to miejsce przyjechał nawet sparaliżowany dziewięćdziesięciolatek, który chciał odwiedzić cerkiew przed śmiercią.
- Opowiadanie „Miejsce” jest próbą ocalenia pamięci o społeczności Łemków, którzy wybudowali cerkiew i zaludnionych przez nich terenów.
- W okresie II wojny światowej Łemkowie zostali wysiedleni i tylko nieliczni powrócili, by zamieszkać w dawnej ojczyźnie.
- Andrzej Stasiuk próbował w swoim utworze ocalić dla przyszłych pokoleń pamięć o życiu społeczeństwa Beskidu Niskiego i ich kulturze.

„Dolina Issy” Czesław Miłosz – tłem dla historii głównego bohatera jest życie na terenach kresowych po I wojnie światowej i związanych z nią wyzwaniach dla społeczeństwa;


Udostępnij  Dowiedz się więcej