Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Metafora jest zabiegiem, który pozwala nadać utworowi literackiemu dwojakie znaczenie. Ponadto dzięki niej można ukazać rzeczywistość na różne sposoby, czego dowód znajdziesz w opowiadaniu „Górą Edek” Marka Nowakowskiego.

- Metafora w tym utworze jest widoczna na wielu płaszczyznach.
- Sam tytuł ma przenośne znaczenie i nawiązuje do „Tanga” Sławomira Mrożka.
- Bohater opowiadania przyjął podobną prostacką i brutalną postawę jak Edek z „Tanga”.
- Nowakowski za pomocą metafory pokazał, że wizja Mrożka ma odzwierciedlenie w prawdziwym życiu.
- W ten sposób chciał zachęcić czytelników do odkrywania świata, także za pomocą literatury (bez znajomości „Tanga” nie byłbyś w stanie zrozumieć przenośni w opowiadaniu).
- Metafora pozwoliła Nowakowskiemu opisać swoje spostrzeżenia na temat przemian społecznych i wydarzeń w ówczesnej Polsce.

„Odprawa posłów greckich” Jan Kochanowski – w dramacie Kochanowskiego Troja jest metaforą pogrążonej w kryzysie XVI-wiecznej Polski, a zebranie rady królewskiej symbolizuje obrady polskiego sejmu. Za pomocą metafory poeta chciał zwrócić uwagę rodaków na popełniane przez nich błędy i zachęcić ich do przyjęcia patriotycznej postawy;


Udostępnij  Dowiedz się więcej