Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Relacja człowieka z Bogiem i światem jest uzależniona przede wszystkim od okoliczności, w których przyszło mu żyć. W literaturze możesz odnaleźć wiele przykładów bohaterów, którzy traktowali Boga jak wszechmocnego i sprawiedliwego władcę.

- Taką osobą był między innymi święty Franciszek z Asyżu, do którego Pan przemówił, gdy wracał z wojny.
- Natchniony słowami Boga mężczyzna ucałował dłoń trędowatego, którego spotkał w trakcie swojej podróży, a to wydarzenie zmieniło jego światopogląd.
- Święty Franciszek oddał potrzebującym swój majątek, a sam rozpoczął ubogie życie.
- Relacja świętego z Bogiem była radosna i silnie związana z umiłowaniem natury i pomaganiem bliźnim.
- Dla mężczyzny świat był doskonałym darem Boga, dlatego człowiek powinien szanować przyrodę i się nią opiekować.

„Dziady cz. III” Adam Mickiewicz – Gustaw-Konrad buntował się zarówno przeciw Bogu, jak i regułom rządzącym światem, a jego postawa była niezwykle gwałtowna i pełna pychy;
  Dowiedz się więcej