Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Etos rycerski określał wartości, którymi powinni kierować się średniowieczni rycerze. Jego istnienie wykorzystywało wielu pisarzy jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Etos rycerski był inspiracją między innymi dla Henryka Sienkiewicza przy tworzeniu bohaterów „Potopu”.

- Średniowieczny rycerz według zasad etosu powinien być przede wszystkim wierny, pobożny, uczciwy, mężny, roztropny i hojny.
- Do jego zadań należała lojalna służba królowi, a także walka w obronie ojczyzny i wiary chrześcijańskiej.
- Wykreowanie w „Potopie” postaci przypominających średniowiecznych rycerzy miało pokrzepić Polaków.
- Przykładem bohatera będącego odpowiednikiem rycerza jest Michał Wołodyjowski.
- „Mały rycerz” był odważnym i pobożnym mężczyzną, cieszącym się szacunkiem w społeczeństwie.
- U Andrzeja Kmicica także możesz dostrzec cechy rycerza, które zyskał w trakcie swojej przemiany.
- Miłość do ukochanej zmotywowała go do zmiany postępowania, a w konsekwencji Kmicic stał się wiernym sługą króla i ojczyzny, wierzącym w Boga.

„Konrad Wallenrod” Adam Mickiewicz – Mickiewicz wykorzystał historię Konrada Wallenroda jako okazję do polemiki nad tym, czy złamanie etosu rycerskiego może być ważniejsze niż dobro ojczyzny.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Sposoby ukazania zbiorowości w sytuacji zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę zachowania i postaw człowieka? Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Sposoby i cel ukazywania wydarzeń historycznych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw winy, kary i odpuszczenia. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Wizerunek obrońcy ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst