Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Inteligencja była jedną z najważniejszych grup społecznych w Polsce w XIX wieku. Życie jej przedstawicieli interesowało pisarzy, którzy przedstawiali własną ocenę inteligencji w swoich utworach. Uczynił tak między innymi Stanisław Wyspiański w „Weselu”.

- Stanisław Wyspiański opisał autentyczne wydarzenie, jakim był ślub inteligentna z chłopką.
- Na przyjęcie w Bronowicach przybyło wielu przedstawicieli krakowskiej inteligencji.
- Pozornie dobrze bawili się z chłopami, jednak na podstawie ich zachowania można dostrzec, że robili to z nudów, a w rzeczywistości okazywali chłopom swoją wyższość.
- Zachwyt inteligencji nad życiem chłopów (chłopomania) był jedynie pozorny.
- Wyspiański w „Weselu” zawarł krytyczną ocenę polskiej inteligencji.
- Zarzucał im dekadencką postawę, brak odwagi do wcielenia w życie działań narodowowyzwoleńczych oraz postrzeganie chłopów przez pryzmat mitów utrwalanych w społeczeństwie.

„Dziady cz. III” Adam Mickiewicz – inteligencja w utworze była towarzystwem obojętnym na tragiczny los młodych patriotów i zajmowała się wyłącznie rozrywkami, nawet jeśli oznaczały one bratanie się z senatorem Nowosilcowem odpowiedzialnym za krzywdy polskiego narodu. Dla inteligencji liczyły się własne wygody, a poświęcenie młodych ludzi traktowali wyłącznie jako dobry temat do napisania wiersza;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst