Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Motyw dworu szlacheckiego często występuje w polskiej literaturze. W baroku dworki były przedstawiane jako miejsce biesiadowania i pijaństwa, jednak epoka romantyzmu przyniosła zupełnie inne spojrzenie na domy szlacheckie. Przykładem utworu prezentującego dworek jako ostoję polskości jest „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

- Dworek w Soplicowie był zbudowany z drewna, podmurowany i pomalowany na biało, a w jego otoczeniu znajdowały się zadbane budynki i żyzne pola.
- We wnętrzu dworku znajdowały się obrazy bohaterów narodowych i stary zegar kurantowy.
- Dworek należał do Sędziego Soplicy, który dbał o zachowanie ładu, przestrzeganie tradycji i utrzymanie w domostwie gościnnej atmosfery.
- Mieszkańcy dworku i okolic byli patriotami szanującymi dawne obyczaje i gotowymi poświęcić się dla dobra ojczyzny.
- Wizja dworku w Soplicowie jest wyidealizowanym odzwierciedleniem Mickiewicza o domu rodzinnym.
- Przedstawienie domu Sędziego jako symbolu tradycji i polskości miało wzbudzić w Polakach pozytywne wspomnienia o ojczyźnie i zbudzić w nich uśpiony patriotyzm.

„Lalka” Bolesław Prus – dworek w Zasławiu był miejscem dobrze utrzymanym, w którym podobnie jak w Soplicowie celebrowano dawne tradycje;
  Dowiedz się więcej