Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Artysta w literaturze najczęściej pojawia się jako ponadprzeciętna jednostka, która odegra ważną rolę w dziejach ludzkości. Motyw artysty znalazł się także w polskich dziełach między innymi w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

- Przedstawicielem sztuki w dramacie był Poeta.
- Jako artysta odnosił się z dystansem i wyższością do innych gości, ale jednocześnie jako człowiek inteligentny potrafił prowadzić interesujące rozmowy.
- Największym marzeniem Poety było zyskanie dzięki swojej twórczości nieograniczonej potęgi.
- Ze względu na okoliczności nie widział jednak nadziei na spełnienie swoich pragnień i przyjął postawę dekadencką typową dla końca XIX wieku.
- Poecie ukazał się duch Rycerza, który zarzucił mu pesymizm i bierność.
- Jego pojawienie się miało zachęcić Poetę do zostania wieszczem narodowym, jednak ostatecznie zabrakło mu odwagi.
- Poeta jedynie pragnął wielkich czynów, ale w realnym życiu zajmował się głównie rozrywkami.
- Postać Poety jest symbolem polskiego narodu, który nie potrafił odnaleźć w sobie motywacji do działania.
- Wyspiański zarzucał polskim poetom, że tworzą „sztukę dla sztuki”, zarzucili patriotyczne ideały i przyjęli dekadencką postawę.

„Exegi monumentum…” Horacy - w tym utworze Horacy pokazuje wielkość artystów, którzy według niego dzięki swojej twórczości zyskują nieśmiertelność;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Funkcje przedmiotów i postaci symbolicznych w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
11  Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
12  Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
13  Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
14  Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst