Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Matka to niezwykle ważna postać, ponieważ to ona w dużej mierze jest odpowiedzialna za ukształtowanie światopoglądu i postawy życiowej swojego potomstwa. Posiadanie dzieci jest jednak trudnym wyzwaniem, o czym świadczy historia Jadwigi Baryki z „Przedwiośnia”.

- Kobieta musiała zająć się nastoletnim synem i domem, gdy mąż wyjechał na wojnę.
- Dla swojego potomka była gotowa poświęcić własne dobro, jednak Cezary nie dostrzegał jej wysiłków i traktował ją jak służącą.
- Mimo to Jadwiga kochała swojego syna i narażała swoje życie, by w trudnych czasach zdobyć dla niego jedzenie.
- Jadwiga stopniowo traciła siły i podupadała na zdrowiu, a Cezary dopiero wtedy zaczął dostrzegać trud, jaki włożyła w jego wychowanie.
- Jadwiga Baryka to przykład matki, która zrezygnowała z własnych ambicji, poświęciła się macierzyństwu i przedłożyła potrzeby dziecka ponad własne.
- Tragizm postaci Jadwigi polegał na tym, że syn docenił ją, dopiero gdy zmarła.

„Tango” Sławomir Mrożek – Eleonora nie była stereotypową, opiekuńczą matką. Była to kobieta wyzwolona, która nie była zainteresowana nawiązaniem bliskiej relacji z synem, a po jego śmierci nie czuła smutku.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Młodość jako czas buntu. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Wpływ otoczenia na życiowe wybory ludzi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Różnice i podziały społeczne jako źródło konfliktów. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Jak bunt i samotność kształtują bohatera literackiego? Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Utracone złudzenia jako źródło dramatu bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Utopijny i realny obraz rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst