Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Każdy człowiek poszukuje w swoim życiu celu, który nadałby jego życiu sens. W literaturze znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania związane z sensem ludzkiego życia i tym, co może się nim stać.

- Według Biblii sensem ludzkiego życia powinna być głęboka wiara i postępowanie, które przybliży człowieka do Boga.
- Jednym z bohaterów biblijnych, którzy zawierzyli swoje życie Bogu, jest Hiob.
- Mimo próby, której poddał go Stwórca, Hiob nie zwątpił, za co spotkała go nagroda.
- Jego cierpienie było okazją do tego, by zbliżyć się do Boga i docenić posiadane w życiu dobra i wartości.
- Cierpienie może także stać się sensem życia, tak jak miało to miejsce w przypadku świętego Aleksego.
- Dla bohaterów literackich życiowym celem była także miłość, praca czy walka z systemem.

W literaturze pisarze poruszali także problem sensu życia w obliczu tak trudnych doświadczeń, jak II wojna światowa.


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Apokaliptyczna wizja Sądu Ostatecznego jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst