Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Koniec świata w literaturze i filmie najczęściej jest powiązany z wystąpieniem klęsk żywiołowych i całkowitym zniszczeniem świata. We współczesnej literaturze symbolem apokalipsy jest upadek człowieczeństwa obserwowany w czasie wojny. Największy lęk w ludziach wywołuje jednak świadomość, że koniec świata nierozerwalnie łączy się z ostatecznym sądem nad duszami.

- Sąd Ostateczny został bardzo dokładnie opisany w „Apokalipsie świętego Jana”.
- Według świętego Jana, gdy skończy się świat, a dobro zwycięży nad złem, na tronie zasiądzie sam Bóg, a towarzyszyć mu będzie Chrystus i aniołowie.
- Przed obliczem Pana staną żywi i umarli będą sprawiedliwie osądzeni na podstawie swoich uczynków.
- W wizji świętego Jana grzesznicy mieli trafić do piekła postrzeganego jako jezioro pełne ognia i siarki, a ludzie pokorni i wierni Bogu mieli zamieszkać w Jeruzalem razem z Bogiem i Synem Bożym.
- Obraz Sądu Ostatecznego stworzony przez świętego Jana jest jednocześnie pocieszeniem dla ludzi posłusznych boskim przykazaniom, jak i przestrogą dla grzeszników.

„U wrót doliny” Zbigniew Herbert – utwór również nawiązuje do biblijnej wizji Sądu Ostatecznego, jednak ma nieco odmienny charakter. W tym obrazie nie ma Boga, są tylko aniołowie, którzy niczym żołnierze są okrutni i oddzielają od siebie ludzi, a także odbierają im to, co nadawało ich życiu sens. Choć nie widać Boga wyczuwa się jego istnienie i to, że jest okrutnym tyranem;


Udostępnij  Dowiedz się więcej
1  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Motyw marności świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
7  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
8  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
9  Literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Apokalipsy św. Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
10  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst