Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Koniec świata w literaturze i filmie najczęściej jest powiązany z wystąpieniem klęsk żywiołowych i całkowitym zniszczeniem świata. We współczesnej literaturze symbolem apokalipsy jest upadek człowieczeństwa obserwowany w czasie wojny. Największy lęk w ludziach wywołuje jednak świadomość, że koniec świata nierozerwalnie łączy się z ostatecznym sądem nad duszami.

- Sąd Ostateczny został bardzo dokładnie opisany w „Apokalipsie świętego Jana”.
- Według świętego Jana, gdy skończy się świat, a dobro zwycięży nad złem, na tronie zasiądzie sam Bóg, a towarzyszyć mu będzie Chrystus i aniołowie.
- Przed obliczem Pana staną żywi i umarli i będą sprawiedliwie osądzeni na podstawie swoich uczynków.
- W wizji świętego Jana grzesznicy mieli trafić do piekła postrzeganego jako jezioro pełne ognia i siarki, a ludzie pokorni i wierni Bogu mieli zamieszkać w Jeruzalem razem z Bogiem i Synem Bożym.
- Obraz Sądu Ostatecznego stworzony przez świętego Jana jest jednocześnie pocieszeniem dla ludzi posłusznych boskim przykazaniom, jak i przestrogą dla grzeszników.

„U wrót doliny” Zbigniew Herbert – utwór również nawiązuje do biblijnej wizji Sądu Ostatecznego, jednak ma nieco odmienny charakter. W tym obrazie nie ma Boga, są tylko aniołowie, którzy niczym żołnierze są okrutni i oddzielają od siebie ludzi, a także odbierają im to, co nadawało ich życiu sens. Choć nie widać Boga wyczuwa się jego istnienie i to, że jest okrutnym tyranem;
  Dowiedz się więcej
1  Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Jakich odpowiedzi na pytanie o sens życia udziela literatura? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Motyw labiryntu w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie z
7  Jakie wizje zaświatów można odnaleźć w literaturze? Omów zagadnienie na podstawie „Mitologii
8  Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie
9  Dramat człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Heraklesie z
10  Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
11  Troja jako symbol upadku świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
12  Motyw cierpienia po stracie bliskich. Omów zagadnienie na podstawie
13  Motyw pięknego umierania i jego rola w średniowiecznej literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
14  Człowiek średniowieczny wobec spraw ostatecznych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
15  Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
16  Satyryczny wizerunek grzesznej ludzkiej natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
17  Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
18  Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
19  Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów
20  Funkcja idealizowania bohaterów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów