Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki


Walka ze złem jest popularnym motywem literackim, ponieważ zło nigdy nie umiera, a jedynie pozostaje uśpione. Istnieją różne sposoby walki z drzemiącym w ludzkich duszach mrokiem, a jeden z nich opisał Fiodor Dostojewski w „Zbrodni i karze”.

- Rodion Raskolnikow jest przykładem bohatera, w którego duszy toczyła się walka dobra ze złem.
- Bohater wierzył, że jest ponadprzeciętną jednostką i w związku z tym nie obowiązują go zasady moralne.
- Wierząc, że postępuje słusznie i z korzyścią dla społeczeństwa, zamordował chciwą lichwiarkę, co oznacza zwycięstwo zła.
- W „Zbrodni i karze” Dostojewski pokazał, że ze złem można walczyć poprzez ofiarowanie grzesznikowi wsparcia i nawrócenie go ku Bogu.
- Dla Raskolnikowa pomocna okazała się relacja z Sonią.
- To właśnie ona namówiła go do przyznania się do winy i naprowadziła go na ścieżkę prowadzącą do Boga.

„Potop” Henryk Sienkiewicz – podobnie jak w przypadku Raskolnikowa dla Andrzeja Kmicica motywacją do zmian okazała się miłość do ukochanej kobiety;
  Dowiedz się więcej
1  Miasto jako przestrzeń destrukcji. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
2  Walka człowieka ze swoimi słabościami. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
3  Obraz przemiany wewnętrznej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
4  Obraz miasta i jego mieszkańców. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
5  Literackie portrety kobiet. Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst
6  Czego można dowiedzieć się o naturze ludzkiej z literatury? Omów zagadnienie na podstawie "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst