Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Średniowiecza to okres, kiedy społeczeństwo było podzielone na różne grupy różniące się prawami czy przywilejami. W wielu dziełach literackich możesz odnaleźć obraz średniowiecznego społeczeństwa, które autorzy ukazywali, głównie wytykając jego wady.

- Przykładem takiego utworu jest „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.
- Główne przesłanie utworu dotyczy tego, że dla Śmierci wszyscy ludzie niezależnie od zawodu czy posiadanego majątku są jednak równi.
- Postawa Mistrza Polikarpa doskonale ukazuje, jacy byli ludzie średniowiecza.
- Mimo świadomości, że w końcu Śmierć przyjdzie po każdego, ulegali pokusom i popełniali grzechy, a dopiero w obliczu spotkania z kostuchą czuli strach i żałowali swoich czynów.
- Także sama Śmierć dokonała oceny średniowiecznego społeczeństwa poprzez wskazanie słabości poszczególnych grup społecznych.

„Satyra na leniwych chłopów” – pod maską zarzutów wobec chłopów utwór pokazuje problem nierówności społecznych w średniowieczu;


Udostępnij  Dowiedz się więcej